Çeşmək

Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Çeşmək” hekayəsi adi bir zarafatın necə faciəyə çevrildiyindən bəhs edir.