Düyməcik

O bapbalaca lap düymə boyda idi. Amma sanki həyat bunu görmürdü.