Çirkin Ördək Balası

Fərqli olmaq heç də pis deyil, hətta bəlkə ən ali bir gözəllikdir.