Ay

Onlar üç talerə Ayı alıb ağaca asmışdılar. Hər biri öləndə Aydan bir parçanı tabutlarına qoymağı vəsiyyət eləmişdi...