Hanbal Əhməd

Zəhmət insanı kamilləşdirir, onu böyüdür və ucaldır.