Hacıleylək

“Ovçu Qasım” hacıleyləy nağılı onu dinləyənlərin hamısında xoş bir təbəssüm oyadır.

Ovçu Qasım

Dünya ədəbiyyatın populyar yalançı ovçu mövzusunun milli variantını yaratmış böyük ədib Əbdülrəhimbəy Haqverdiyevin “Ovçu Qasım” hekayəsi incə yumor və dəqiq realist təsvirlərlə zəngindir.

Qurbanəlibəy

Cəlil Məmmədquluzadə bu hekayəsində azğınlaşmış və mahiyyətcə cılız olan mülkədar Qurbanəli bəyin simasında dövrün ağalarını kəskin tənqid etmişdir.

Pirverdinin xoruzu

XX əsrin əvvəllərində ikiarvadlılıq kimi keçmişin qalığı olan ənənələr “Pirverdinin xoruzu hekayəsində tənqid edilir.

Poçt qutusu

Bu hekayə Cəlil Məmmədquluzadənin ən məşhur hekayəsidir. Müəllif Novruzəlinin simasında nadanlığı ifşa etmişdir.