Buz

Cəlil Məmmədquluzadənin “Buz” hekayəsi müəllifin ən məşhur hekayələrindən biridir. Hekayədə mühitin sosial məzmununda uşağın vicdan ağrıları öz əksini tapmışdır.

Fitnə

Böyük Nizami Gəncəvi Fitnənin hekayəsi ilə əbədiyaşar mövzulara yeni bir təfəkkür tərzində baxır.