Beş həftə hava şarında - III HİSSƏ

Məşhur fransız yazıçısı Jül Vern dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik romanın banilərindən biridir. Onun ilk elmi-fantastik romanı da “Hava şarında beş həftə” əsəridir. Romandakı hadisələr baş qəhrəman cənab Ferqyusonun Afrikanı başdan-ayağa kəşf etmək istəyi ilə başlayır. Cənab Ferqyusonadək bir çox səyyahlar da bu yola çıxmışdılar. Ancaq bəziləri bu yolda həlak olmuş, bəziləri də müxtəlif çətinliklərə görə geri qayıtmışdı. Cənab Ferqyuson və iki dostu bu dəfə sələflərinin yarımçıq qalan işini başa çatdırmaq istəyir və Afrikanın şərq sahilindən qərb sahilinədək səyahət etmək qərarına gəlirlər. Özü də hava şarı ilə. Əsərdə bu səyahət ərzində cənab Ferqyuson və dostlarının başlarına gələn maraqlı sərgüzəştlərin şahidi olacaqsınız...