Xoş gördük, Şuşam

Xoş gördük, əyil qulağına söz deyim, Şuşam: nə vaxtdı, yad səslərdən yağır qulağına... mən pambıq götürüm, sənsə çöp götür, enək İsa bulağına – təmizləyək nisgilin, 28 bəlaya gəlmiş ilin! ...Bir də xoş gördük, əyil qulağına söz deyim, Şuşam: da-rıx-mı-şam!..