V fəsil. Azərbaycan 1920 - 30-cu illərdə

Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün "Azərbaycan tarixi" fənni üzrə DƏRSLİK

III fəsil. Azərbaycan XX əsrin əvvəlində

Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün "Azərbaycan tarixi" fənni üzrə DƏRSLİK