8. Yer səthinin təsviri

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik

7.Yer - Günəş sistemində

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik

6. Təbiət və insan

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik

5. Yerin su təbəqəsi

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik

4. Şəffaf kürə

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik