Qocalar üçün tarix dərsi

Vaxt var idi, göz yaşı azadlıq simvoluydu: vaxt var idi, yox idi qulun ağlamağ haqqı. Nəysə…ruhu şad olsun aldığımız canların. Heç çoxu içilmədi axıdılan qanların… Ey bizim əsrimizin gözəllik salonları, savaşda Janna Darkın saç düzümü necəydi?