Yuvam dimdiyimdə...

Yuvam dimdiyimdə gəzirəm hələ… Sənsiz yer də yoxdu, dərbədər mənə Gəl e, gəl qırılıb qırağa düşmüş o qol budağımdan meyvə dər mənə.