Hanbal Əhməd

Zəhmət insanı kamilləşdirir, onu böyüdür və ucaldır.

Cırtdanın nağılı

Cırtdanın azman Div ilə mübarizədə əsas silahı öz zəkasıdır.

Məlikməmməd

Yaxşı insanlar dara da düşür, lakin mübarizə nəticəsində onlar azadlığa çıxmağı bacarırlar.

Göyçək Fatimə

Bu qədim nağılın bizə pıçıldadığı bircə söz var: Mütləq axırda yaxşılar qalib gələcək.