Buz

Cəlil Məmmədquluzadənin “Buz” hekayəsi müəllifin ən məşhur hekayələrindən biridir. Hekayədə mühitin sosial məzmununda uşağın vicdan ağrıları öz əksini tapmışdır.

Fitnə

Böyük Nizami Gəncəvi Fitnənin hekayəsi ilə əbədiyaşar mövzulara yeni bir təfəkkür tərzində baxır.

Cik-cik xanım

Dostluq haqqında qədim bir nağıl...

İsgəndərin Buynuzu

Bu nağılda insan xasiyyətinin müxtəlif çalarlarından söhbət açılır.

Şah Abbasın oğlu

Ədalətli hökmdarların nağılları əsrlərcə yaşayır.