Mənim sevimli yaddaşım

Hospitaldan evə dönən qazini qarşılamağa gəlmiş məhəllə uşaqları üçrəngli bayraqları yellədə-yellədə şənlənir, gah tək-tək aramla, gah da hamısı birağızdan qışqırırdı: "İgid əsgər, səninlə qürur duyuruq!", "Qarabağ Azərbaycandır!", "Qazimizə eşq olsun!", "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!". Xəfif, lakin təptəzə ovqatla nəfəs alan camaat, qonum-qonşu, qohum-əqrəba arasında başı bəyaz örpəkli, bəstəboy bir qız da vardı; o, gülmürdü, qışqırmırdı, izdihamın arxasında, qonşu arvadların yanında sıxıla-sıxıla durub əl-qol açanlara baxır, arabir xırda yumru burnundan sürüşüb boyasız dodaqlarının altına düşən ağ maskasını düzəldirdi.

Biz yenə görüşdük

Bugünlük sonuncu çəkilişləri idi. Çox yorulmuşdu. Əslində, onun yorğunluğu gördüyü işin ağırlığından deyil, içinə yüklədiyi ağrılardan doğurdu. Şəhid analarının gözlərinə baxaraq sual vermək, Şəhid atalarının qürurunda boğmaq istədiyi hıçqırtılarını eşitmək, Şəhid balasının "Atam qəhrəmandır" deyərək, dörd yanda atasını axtarmasını seyr etmək onu çox ağrıdırdı. Elə ağrıdırdı ki, bu ağrıların altında əzilən bədəni ruhuna təslim olur, yorulurdu...

Emil və detektivlər - III HİSSƏ

Alman uşaq ədəbiyyatının klassiki sayılan Erix Kestnerin “Emil və detektivlər” əsəri Emil adlı uşağın başına gələn macəralardan bəhs edir. İlk dəfə Berlinə qatarla yola düşən Emil çox həyəcanlıdır. Lakin onunla eyni kupedə səyahət edən koteloklu cənabın görünüş və hərəkətlərini bəyənmir. Sonra Emil yuxuya gedir. Oyananda görür ki, kupedəki koteloklu cənab da, cibindəki pullar da yoxdur. Elə əsl macəra da bundan sonra başlayır. O, Berlində tanış olduğu uşaqlarla – gənc detektiv dəstəsi ilə birləşərək oğrunu tutmaq üçün təqibə başlayır.

Emil və detektivlər - II HİSSƏ

Alman uşaq ədəbiyyatının klassiki sayılan Erix Kestnerin “Emil və detektivlər” əsəri Emil adlı uşağın başına gələn macəralardan bəhs edir. İlk dəfə Berlinə qatarla yola düşən Emil çox həyəcanlıdır. Lakin onunla eyni kupedə səyahət edən koteloklu cənabın görünüş və hərəkətlərini bəyənmir. Sonra Emil yuxuya gedir. Oyananda görür ki, kupedəki koteloklu cənab da, cibindəki pullar da yoxdur. Elə əsl macəra da bundan sonra başlayır. O, Berlində tanış olduğu uşaqlarla – gənc detektiv dəstəsi ilə birləşərək oğrunu tutmaq üçün təqibə başlayır.

Emil və detektivlər - I HİSSƏ

Alman uşaq ədəbiyyatının klassiki sayılan Erix Kestnerin “Emil və detektivlər” əsəri Emil adlı uşağın başına gələn macəralardan bəhs edir. İlk dəfə Berlinə qatarla yola düşən Emil çox həyəcanlıdır. Lakin onunla eyni kupedə səyahət edən koteloklu cənabın görünüş və hərəkətlərini bəyənmir. Sonra Emil yuxuya gedir. Oyananda görür ki, kupedəki koteloklu cənab da, cibindəki pullar da yoxdur. Elə əsl macəra da bundan sonra başlayır. O, Berlində tanış olduğu uşaqlarla – gənc detektiv dəstəsi ilə birləşərək oğrunu tutmaq üçün təqibə başlayır.